VIP 区 > 手机吉他 > 小情歌-多亮(中国好声音)|吉他

本谱为C调
原曲为C#调(夹1品)


新建和弦

 

C     C   C  C   Em Em Am Am C     C   C   C   Em Em Em Em
  这是一首简 单的小 情 歌      唱著人们心肠的曲折
      F  F  G  G      Em Em Am Am Dm Dm  Dm Dm  G G G G
我想我很  快乐  当有妳的 温 热    脚 边的空 气转了

——————购买后查看全部——————

分享到:

相关评论

 z572853289
没有指法?